Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.jacklin-hugasian.com

 
1. http://jacklin-hugasian.com е уебсайт, който представлява Интернет магазин за
електронна търговия.
2. Сайтът предлага оферти  на златна  сребърна и стоманена бижутерия, произведена и внесена от Jacklin hugasian Diamond & Jewellery Center, която се доставя от фирмата чрез куриери, директно до клиента на посочения от него адрес.
3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа
и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент.
4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия
за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до
напускането на уебсайта.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

1. Клиент, поръчал стока от електронния магазин http://jacklin-hugasian.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в следните случаи:

  • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

   –   Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
–   Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
–   Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
2. За случайте на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента надоставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите задоставка и връщане на стоката.
3. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация в срок от 30 дни указани в гаранционните условия  на сретификата,придружаващ изделието на телефон тел.0884130331 или 0885988244
4. При доставката клиентът получава сертификат, съдържащ вида на изделието, вида на метала и камъните (ако има такива),цвят, честота и  карат /за бижутата с естествени камъни/,теглото на изделието, цената му.
5. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на изделието.По желание на клиента  може да се извърши
корекция на изделието с новите параметри за сметка на клиента и с последващо доплащане.

ОГРАНИЧЕНИЯ

6. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия,, нарушаващи или увреждащи права или интереси на
трети лица.

Посочените цени в уебсайта са с включен  ДДС !